Om oss

Sällskapet S/S Trafiks Vänner är en ideell förening som har till uppgift att vårda och trafikera Ångaren Trafik.

Föreningen har omkring femhundra medlemmar.
Ett trettiotal av oss arbetar aktivt som besättning, samt med underhåll och reparationer.

Trafik på slipen i Karlsborg

Trafik på slipen i Karlsborg

Alla arbetar helt ideellt utan någon ekonomisk ersättning.

Kontakta oss

Bli medlem

Information om föreningen Sällskapet S/S Trafiks vänner