Styrelse

Ordförande              Seved Gericke
Vise ordförande       Bo Månsson
Kassör                     Anders Svenson
Sekreterare             Berit Molin
Ordinarie ledamot   Rolf Birgerson
Suppleant                Anton Lundgren
Suppleant                Nicklas Andersson