Bli medlem

Vill Du bli medlem i den ideella föreningen
Sällskapet S/S Trafiks Vänner?

Genom medlemskap stödjer Du föreningen så att vi kan bevara Ångaren Trafik för framtiden.
Du får också vår medlemstidning Talröret.
Medlemsavgifter 2019:
Fullt betalande medlem 200 kr
Familjemedlem 25 kr
Medlemsavgiften insättes på bankgiro 5712-9249.
Glöm inte att skriva namn och adress, och även telefon och e-postadress.

Tore eldar i styrbords fyr

Du kan även vara med och ideellt hjälpa till på båten.
Vi behöver en ny generation entusiaster för att kunskapen ombord inte ska dö ut.
Det behövs allt från personal i cafeterian till eldare.
Om du är intresserad av att aktivt hjälpa till hör av dig till oss!
Ångaren Trafik
Hamnen 2
544 30 HJO
Tel. +46 0503-106 88
e-post: medlemsregister@sstrafik.se