Om föreningen

Här publiceras Stadgar och årsmötesprotokoll mm.

Stadgar dat. 2009-02-03

Årsmötesprotokoll 2018-05-31
Verksamhetsberättelse för 2017
Resultat- och balansräkning för 2017
Revisionsberättelse för 2017