Styrelse

Ordförande              Göran Jonsson
Vice ordförande       Seved Gericke
Kassör                     Anders Svenson
Sekreterare             Thomas Gruvesäter
Ordinarie ledamot   Rolf Birgerson
Suppleant               Anton Lundgren
Suppleant               Gunnar Freyhult