Omläggning fördäck 2020

Pressrelease

Reportage i Hjo Tidning 2020-11-24

Vill du, så kan du lämna ett bidrag på swishnummer: 1235312715.
Du kan även lämna ett bidrag på bankgironummer: 5712-9249
skriv Däck, så vet vi att gåvan lämnas till stöd för detta.