Styrelse 2011
Sällskapet S/S Trafiks Vänner

Ordförande Göran Jonsson
V ordförande Seved Gericke
Kassör Anders Svenson
Ledamot Ragnar Carlsson
Ledamot Thomas Gruvesäter
Suppleant Kjell Gustavsson
Suppleant Jan Stureson

Adress:

Ångaren Trafik
Hamnen 2
544 30 HJO
Tel. +46 0503-106 88 

e-post:                 info@sstrafik.se