Styrelsesuppleant
 Kjell Gustavsson
 
 Tel   0502-303 58
 Mob 0708-303 58
 e-post fridenesmen@telia.com