Vill Du bli medlem i den ideella föreningen
"Sällskapet S/S Trafiks Vänner"?

Genom medlemskap stödjer ni föreningen så att vi kan bevara Ångaren Trafik för framtiden.
Du får också vår medlemstidning Talröret.

Medlemsavgifter 2016: Medlemsavgiften insättes på
Fullt betalande medlem 175 kr bankgiro 5712-9249.
Familjemedlem 25 kr Glöm inte att skriva namn och adress
och även telefon och e-postadress.

Du kan även vara med och ideellt hjälpa till på båten.
Vi behöver en ny generation entusiaster för att kunskapen ombord inte ska dö ut.
Det behövs allt från personal i cafeterian till eldare.
Om du är intresserad av att aktivt hjälpa till hör av dig till oss!

Ångaren Trafik
Hamnen 2
544 30 HJO
Tel. +46 0503-106 88 

e-post:  info@sstrafik.se