S/S Trafiks åter- 
komst till Hjo 1977 

Byte av plåt vid restaureringen 

Tore Andersson fyrar på i pannan 

Per-Olov Knutsson
fyrar på i pannan

Stig Ågren blir
intervjuad 

Sjövattenpump i köket

Den gamla järnspisen i köket

Trafik vid kaj i Hjo

 Blueskryssning 

Vi har en passagerare från Sri Lanka ombord

Lysmaskinen från 1930-talet 

Fartyget på slip för underhållsarbeten och besiktning 

Bunkring av stenkol 

Interiör från styrhytten 

S/S Trafik med passagerare 

Jazzkryssning med The Red Wing Band 

Bröllopsgäster på fördäcket 

S/S Trafik på väg till ångbåtsträff i Göteborg 2007

S/S Trafik på väg till ångbåtsträff i Göteborg 2007

Skymning över Hjo från sjösidan